Bloggtips!

Idag vill jag tipsa om denna blogg:

http://annasbildtips.blogspot.se/2015/01/valkomna-till-annas-blogg-med-enkla.html?m=1

Där hittade jag bland annat detta som kan vara kul i åk 1:

I sugarbooks tillverkar vi egna uppslagsböcker. Ex. skriver eleverna individuellt om adjektiv, klockan, volym, längd, vokaler. Det blir en sorts sammanfattning av det man kan/har befäst. Till stöd gör vi en gemensam tankekarta först så att man kan få några tips. Boken kan de sedan slå i om de är osäker på någon enhet/begrepp/ord. Eleverna skriver med penna eller på Skolstilsappen. Sedan ritar de till.

Något att ta tag i till hösten!

Kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik