Vägvisaren – tester och bedömningsmaterial till MatteSafari

Matte Direkt Safari 1-3

Nyhet! Vägvisaren – tester och bedömningsmaterial till MatteSafari

Vägvisaren är ett helt nytt material som är kopplat till MatteSafari men som även kan användas fristående. Vägvisaren består av kartläggningstest samt vägledning för läraren.

Vägledningen med anvisningar, arbetsblad och facit kan du ladda ner här för åk 1här för åk 2 och här för åk 3.

Länk till sidan

 

 

Något att ta tag i till hösten!

Kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik