Något att ta tag i till hösten!

Kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik

Skapa egna löpsedlar – Min löpsedel

Skapa en egen löpsedel enkelt med din mobil, surfplatta eller dator.

www.minlopsedel.se

Min löpsedel

Under höstterminen har vi arbetat med ett skrivprojekt som vi kallar ”En öde ö”. Som avslutning på detta projekt fick eleverna skriva en tidningsartikel om hur de blev räddade från ön. Då passade det bra att skapa en löpsedel.