Föreläsning: Sociala mediers roll i skolan

Kom nyss hem från en intressant föreläsning med Anne-Marie Körling som handlade om sociala medier och det ”utvidgade kollegiet”.
Hon visar på de möjligheter som t ex twitter och Facebook skapar! Hon berättade också om sin blogg som blivit ett måste för henne och att det blivit en del av hennes pedagogiska utveckling!
Inspirerande och intressanta tankar för mig som är nybörjare i ”bloggvärlden”.

Jag tipsar gärna om hennes hemsida:
http://korlingsord.se/

Liber Espresso

Sedan en tid tillbaka har vi tillgång till Liber Espresso här i Boxholms kommun.
Liber espresso är ett multimediaverktyg som är en  onlinetjänst som används på en vanlig dator och som är användbart tillsammans med Smartboard vid t ex  gemsamma genomgångar. Innehållet i Liber Espresso är kopplat mot LGR11.

Idag har jag fixat så alla eleverna även har tillgång till detta på sina iPads. Nu får vi fundera vidare på bra användningsområden!

Vill du veta mer om vad det är så klicka här:
http://www4.liber.se/liber_espresso/index.html

Internet – så funkar det!

Internet – så funkar det!  är en illustrerad berättelse för elever i åk 1-3 som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Syftet är att möta nyfikenheten hos elever  kring hur internet fungerar och stimulera diskussioner kring tekniken i skolans klassrum.

Du kan läsa boken på webben, ladda ner den som en PDF-fil eller beställa boken (20 kr).

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/internet-sa-funkar-det/

Appfredag – gratis appar

http://www.pappasappar.se/ kan man prenumerera på nyheter och på tips om appar som är tillfälligt gratis.

De erbjuder även tips om betalappar som är tillfälligt gratis på Facebook-sidan Appfredag.

Fredag till söndag kan ni passa på att ladda hem Zcoolyapparna gratis! Jag har laddat hem alla till elevernas iPads, så får vi utvärdera dem framöver!

Vi har tidigare laddat hem och använt appen Zcooly Affären 1 som innefattar följande områden:

 • Taluppfattning
 • Addition
 • Talkamrater
 • Dubbelt/Hälften
 • Subtraktion
 • Talens grannar
 • Ordna tal
 • Mönster
 • Steg
 • Jämna/udda
 • Positionssystemet

Läs mer här om undervisningens syfte och förmågor som eleven ska utveckla.
http://www.skolappar.nu/zcooly-affaren-1/